FÖRESLAGEN ÄNDRAD STADGA

Följande stadgaändringar kommer att röstas igenom en andra gång under medlemsmötet i november.

Kommer att finnas på engelska inom kort.

ORIGINAL

ÄNDRAD